Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rólunk írták...

Civil Tükör - XIII. évfolyam, 148. szám - 2009. november

CIVIL ÉLET:
FOTÓKÖR A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUMBAN

  Mitől jó egy fotó? Mit érdemes lefényképezni? Elég a technikai tudás? Ki mit lát meg a világban? Mi miatt nézünk meg egy képet másodszor is? Mitől válik ki egy kép a többi közül?Bacher József vezetésével működő fotókör tagjai ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat.

 A Fotókör és a Fotószakkör
2007-ben egy nyári táborban  maroknyi gimnazista beleszeretett a fotózásba. A gimnázium népsze-rű tanára, Bacher József vezetésé-vel - ugyancsak a fotózás elkötele-zettje – a tanév kezdetével fotókör kezdte meg működését. A csapat 2009-re annyira kiforrta magát, hogy bázisuk bővítésére vál-lalkoztak, és meghirdették az iskolában a jelentkezés lehetősé-gét. Összeállítottak egy filmet túráikon készített felvételekből és ezzel folytatták a toborzást az osz-tályokban. Az újonnan jelentkezők számára megalapították a fotó-szakkört, ami szabadon látogat-ható (jelenleg 24 taggal működik). Ezzel szemben a fotóköri tag-ság felvételhez kötött, különböző témájú fotóval lehet pályázni, és csak a legjobbak jutnak be.

 
 Hetente találkoznak
A tagság hetente találkozik. Veze-tőjüktől feladatokat kapnak, ezeket elkészítik a hét folyamán, majd közösen megbeszélik, értékelik a fotókat. Feladataik nagyon válto-zatosak, Kapnak kompozíciós gya-korlatokat – például egymás mellé helyezett köveket kell fotózniuk. Gyakori, hogy hangulatokat kell visszaadniuk, a borongóstól a derűsig – széles a skála. Folya-matosan keresik, hol van technikai tudásuk határa. A megbeszélés a kép minden részletére kiterjed. Bacher József szerint a két év alatt nagyon sokat fejlődtek az ifjú fotósok, szemléletük, igényszintjük jelentősen megváltozott. Észre-vesznek sok olyan apró részletet a világban, amit az átlagember nem. Tudják, mi a jó fotó, és mi nem, ők már „nem esznek be mindent”. Munkáikkal hozzájárulnak az igé-nyes fotókultúra kialakulásához.

 Kiemelt alkalmak
A fotókör havonta kirándul. A kö-zös élmények megjelennek képei-ken. A Bakony, a téli Szigetköz és a Schneeberg a természetfotók ih-tője. Fotózták az éjszakai Bécset, hangulatokat kerestek Budapesten, Robert Capa művészetével ismer-kedtek.

 Tevékenyen az iskoláért
Az értékes tudás az iskolai életet is gazdagítja. A fotókör meghívót készített az Egészségnapra, nap-tárat terveztek saját grafikákkal, a nyíltnapra kártyanaptárt adtak ki. Március 15-én a fiatalság meg-szokottól eltérő látásmódjával ké-szítettek filmet a szabadságharcról.

 Kiállítások, galéria
A kör évente bemutatja munkáit. Nagy jelentőségű volt rendhagyó digiporámával egybekötött kiál-lításuk a Fehér Lóban. A pozsonyi testvériskola is bemutatta fotóikat. Az iskola folyosóján állandó galériájuk nyílt. 14 képük helyet kapott a város 70 év 70 fotó kiállításán.

 Két eredményes év
A két éve működő Fotókör elisme-rések sokaságát szerezte meg. A  MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövet-sége) felvette tagjai körébe ifjúsági tagszervezetként a KLG Fotókört, illetve négy tag képe bekerült a MAFOSZ által kiadott "A kortárs magyar fotográfia fiatal tehetségei” című albumba.

 Ígéretes tehetségek
Farkas Judit a MAFOSZ országos pályázatán a tizennegyedik, ezen kívül több országos pályázaton is kiállították már képeit. Iván Eszter az absztrakt festészetben tevékenykedik. Nagy Bence a kör „technikusa”, az ő munkája az iskola reklámfilmje. Vámos Bence tehetséges természetfotós. Vecsei Zéta fotói a gondolat-ébresztést célozzák.
Bagi Dóra a legújabb tag, aki egyelőre az útkeresés fázisában van.